Yamaha OEM
ARM, VALVE ROCKER
Price: $59.95
Part # 6AH-12151-00-00