Yamaha OEM
BOLT, SET
Price: $5.95
Part # 90113-05M06-00