Yamaha OEM
CRANKSHAFT ASSY
Price: $1,371.49
Part # 6H4-11400-04-00