Yamaha OEM
DRIVE SHAFT ASSY
Price: $299.23
Part # 61N-45510-00-00