Yamaha OEM
HOSE (L260)
Price: $5.95
Part # 90445-09010-00