Yamaha OEM
BUSHING, DRIVE SHAFT
Price: $19.95
Part # 679-45318-00-00