Yamaha OEM
.CLIP
Price: $17.95
Save: $0.60
(3% Off $18.55)
Part # 6BG-14137-00-00