Yamaha OEM
CRANKSHAFT ASSY
Price: $309.95
Part # 6E3-11400-00-00