Yamaha OEM
HOSE, AIR 4
Price: $16.95
Part # 6BG-13548-00-00